Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Mantelzorg

Je bent mantelzorger als je langdurig en frequent voor iemand zorgt, vaak een partner, gezins- of familielid, buren of vrienden. Wat zijn tips en mogelijkheden?

• Handel rolbewust; ken jouw grenzen

Mantelzorg kan in vele vormen plaatsvinden, van intensief tot praktisch. In dit overzicht vind je diverse rollen en bijpassende waardering. Voor veel regelwerk kan een Mantelzorgmakelaar handig zijn, zeker als dit wordt vergoed via de aanvullende zorgverzekering En kijk ook eens op de website Mantelzorg Utrecht. Voor jonge mantelzorgers is er Ervaringsmaatje.

• Versterk eigen kennis en kwaliteiten

Hoe zet je jouw kwaliteiten als mantelzorger het beste in? Deze zes online trainingen geven nuttige handvatten. Op Alleszelf.nl en Oefenen.nl staan andere mogelijkheden. Verdiep je daarnaast in de ziekte of aandoening die de persoon voor wie je zorgt heeft. Dit leidt tot meer begrip.

• Stel een mantelzorgteam samen

Mantelzorgen doe je niet alleen. Stel een team samen met wie je de dagen, taken of weekenden verdeelt. Doe desnoods een beroep op vrijwilligers en maatjes. Kijk hiervoor bij Oost voor Elkaar, Stichting Senior & Student, Mantelaar en op de UGids.

• Financiële vergoeding & aansprakelijkheid

Klik hier voor de financiële mogelijkheden die de gemeente Utrecht biedt, zoals parkeerkorting en een verzekering. Bij Utrecht bedankt kun je leuke cadeautjes en diensten vinden. In dit artikel staat wat de mogelijkheden zijn als je een uitkering hebt of krijgt. Hier lees je meer over aansprakelijkheid.

• Persoonsgebonden budget

Bij intensieve mantelzorg is het mogelijk om taken via een Persoonsgebonden Budget vergoed te krijgen. Via een PGB kun je zelf bepalen welke zorg je bij wie inkoopt. Klik hier voor meer informatie.

• Mantelzorgondersteuning en respijtzorg

Bij Steunpunt Mantelzorg en Handjehelpen kun je terecht voor gesprekken, maatjes, contactgroepen of mantelzorgdagen. Zingeving kan eveneens verlichtend werken. Bij respijtzorg wordt de zorg enkele keren per uur, dagdelen of nachten overgenomen door anderen.

• Zorg voor dieren

Zoek je een (tijdelijk) adres voor een huisdier? Dan kun je terecht bij Petbnb, Dierenbuddy van Dierenbescherming of Pawshake (niet gratis). Ook heeft Utrecht een Dierenvoedselbank.

Heb je vragen? Kom dan langs bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost! Check onze openingstijden en kijk bij bezoeklocatie waar we zitten in de wijk.