Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Onze partners

Alle organisaties die in de wijk Utrecht Oost actief zijn, kunnen bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost terecht. Jaarlijks wordt een wijkbijeenkomst georganiseerd. Op dit moment wordt vooral samengewerkt met:

Wijkraad Oost

De wijkraad Utrecht Oost heeft eind mei 2017 een positief advies aan B&W uitgebracht over de wenselijkheid van een Wijkinformatiepunt Utrecht Oost en treedt sindsdien op als stuur- en klankbordgroep.

Podium Oost

Podium Oost is het sociaal culturele ontmoetingscentrum van Utrecht-Oost. Podium Oost biedt onderdak aan veel uiteenlopende activiteiten. Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oostis gevestigd in Podium Oost.

U Centraal

U Centraal ondersteunt met expertise op het gebied van vrijwillige inzet, mantelzorg en de aanpak van woonoverlast.  Wij maken gebruik van de Ugids.nl en de Plusgids en kunnen een beroep doen op het stadsteam Informatie & Advies.

Onderwijsinstellingen

Studenten van de Hogeschool Utrecht kunnen stage of onderzoek doen bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost. Klik hier voor meer informatie. Een student van de Hogeschool Utrecht doet momenteel een evaluatie-onderzoek. De samenwerking met ROC Midden Nederland heeft geleid tot de inzet van studenten voor een nieuw inloopspreekuur bij het verpleeghuis Swellengrebel. Ook wordt verkend of en wanneer de inzet van studenten bij de QOCA-pilot mogelijk is.

GezondNL

GezondNL stimuleert het sluiten van Wijkcontracten Gezondheid en heeft het Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur ontwikkeld. GezondNL sponsort en adviseert het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost.

Economic Board Utrecht

Met de Economic Board Utrecht werkt het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost aan het ontsluiten van ICT services voor inwoners van Utrecht Oost. Klik hier voor meer informatie.

Wil jouw organisatie ook samenwerken met het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost? Mail dan naar info@wijkinformatiepuntutrecht.nl voor het maken van een afspraak.