Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Onze partners

Alle organisaties actief in de wijk Utrecht Oost, kunnen bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost en de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar terecht. 

Wijkpact 'Samen Oost'

In 2021 zijn met twintig organisaties (bewoners, gemeente Utrecht, kerken, zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen) die actief zijn in de wijk samenwerkingsafspraken gemaakt in het kader van het Wijkpact 'Samen Oost'

Podium Oost

Podium Oost is het sociaal culturele ontmoetingscentrum van Utrecht-Oost. Podium Oost biedt onderdak aan veel uiteenlopende activiteiten. Podium Oost is onze thuisbasis.

U Centraal

U Centraal ondersteunt met expertise op het gebied van vrijwillige inzet, mantelzorg en de aanpak van woonoverlast.  Wij maken gebruik van de Ugids.nl en de Plusgids en kunnen een beroep doen op het stadsteam Informatie & Advies.

Onderwijsinstellingen

Studenten van de Hogeschool Utrecht kunnen stage of onderzoek doen bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost en de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar. Studenten van de Hogeschool Utrecht doen regelmatig onderzoek in het kader van 'Gezond & Wel'. De samenwerking met ROC Midden Nederland heeft geleid tot de inzet van studenten tijdens inloopspreekuren en bij bewoners thuis. Zij gaan wandelen of helpen bij ordenen en opruimen.

GROZUtrecht

GROZUtrecht is de start van een unieke regionale samenwerking waarbij zorginnovaties en lokale gemeenschapskracht worden gebundeld. Met actieve bewoners, ondernemers en professionals werken we aan gezondheid – altijd vanuit geëxpliciteerde behoeften en in de eigen leefomgeving. Partners ondersteunen nieuwe lokale inclusieve samenwerkingsverbanden in de wijken.

Gezondheidspact

Het Gezondheidspact Utrecht is een dynamisch netwerk van partijen en inwoners die samen werken aan de gezondheid van de Utrechter. De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is ambassadeur.

Economic Board Utrecht

Met de Economic Board Utrecht is gewerkt aan het ontsluiten van ICT services voor inwoners van Utrecht Oost. Klik hier voor meer informatie.